L’architecture d’aujourd’hui c. francia-angol kétnyelvű építészeti lap nyári száma újraközli a neves strukturalista gondolkodónak, Roland Barthes-nak egy 1971-ben írott esszéjét. Írásában Barthes fölveti a városra mint jelentéssel bíró helyek rendszerére irányuló elemző gondolkozásnak, a város szemiológiájának elvi lehetőségét és rámutat a szemiológiai indíttatású városkutatás alapkérdéseire.
In general, human space (and not only urban space) has always been meaningful. (…) The city is a discourse and this discourse is truly a language: the city speaks to its inhabitants, we speak to our city (…). Metaphorically, it is very easy to speak of the language of the city as we would speak of the language of films or flowers. The real scientific leap will be achived when we can speak of the language of the city without using metaphors.
A város szövevényes jelenségét mint nyelvet: szókészletet, mondattant, jelentéstant felfogni és megérteni – erre hív fel az ösztönző kis esszé, a funkcionális városkutatás egy alapszövege.
Az írás ugyanebben a lapban látott napvilágot 39 évvel ezelőtt, és mivel azóta a szerző egyetlen kötetébe (még Barthes összegyűjtött műveibe) sem került bele, megjelenése esemény. A lapban az eredeti francia szöveg és angol fordítása olvasható, magyarul a 2000 közölte már korábban.
A 337. lapszám a MOME Könyvtárában olvasható.