A MOME-Könyvtár által előfizetett nyomtatott folyóiratok közül az alábbiaknak teljes szövegű online változatát is használhatjuk a MOME IP-címéről az alábbi linkeken:

A következő folyóiratok online változata csak a Könyvtár számítógépeiről érhető el:

  • Arkkitehti
  • Arpel
  • Architectural Review
  • Creative Review

A megtekintéshez bejelentkezés szükséges, ehhez kérd könyvtárosaink segítségét!

Ingyenesen elérhető folyóiratok:

  • Digitális Bölcsészet: A Digitális Bölcsészet című tudományos folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére, párbeszédet teremtve a különféle hazai és külföldi intézmények, műhelyek és kutatók között.
  • Disegno – a designkultúra folyóirata: A Disegno alapító szerkesztőinek célja, hogy egy, a kreatív szakmai és tudományos világban meghatározó szerepet betöltő, szemeszterenként megjelenő, lektorált (ti. double-blind peer review) szabad folyóiratot (ti. free journal) hozzon létre a designkultúra nemzetközi rangú képviseletére és kritikai természetű analízisére.
    Bővebben