A 2001 óta működő EISZ Nemzeti Program a 1079/2012. (III.28.) kormányhatározat alapján 2012 januárjától az MTA Könyvtár és Információs Központon keresztül szolgáltat nemzetközi és magyar információforrásokat a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, tudományos kutatóintézetek munkatársai, illetve közgyűjtemények számára.

A MOME által előfizetett adatbázisok többsége csak az egyetem IP-tartományából érhető el, a távoli hozzáférés egyelőre csak két adatbázis esetében (MERSZ és Pop Culture Collection) lehetséges.

A MOME-nek 2020-ra a következő tartalmakra van előfizetése az EISZ szolgáltatásai közül:

Academic Search Complete (EBSCO)

A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.
Címlista

Akadémiai Kiadó MERSZ

Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több mint 300 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. A szolgáltatás intézményen belülről IP-azonosítással  érhető el.
Címlista
Távoli elérés: április 30-ig érvényes egyedi kóddal, melyet a kabai@mome.hu címen lehet igényelni.
Részletek

Balassi Kiadó

Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.
Címlista

Brill Arkyves Online 

Az adatbázis múzeumi képgyűjteményekhez biztosít hozzáférést, összesen több mint 500 ezer műalkotás érhető el a segítségével.

Building Types Online (De Gruyter)

Az építészet tanítását segítő adatbázisban tanulmányok, építészeti tervek, fotódokumentációk férhetők hozzá.

GALE OneFile – Pop Culture Collection

A korábbi nevén Infotrac gyűjtemény a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a diákok eligazodását a szakirodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveggel biztosít a szakterületekhez kapcsolódó folyóiratokat.
A Pop Culture Collection adatbázis számos olyan tudományos folyóiratba enged betekintést, melyek cikkeikben a populáris kultúrát helyezik vizsgálódásuk fókuszába, hasznos információkat nyújtva a társadalomtudományok, a történelem, a művészet vagy a szabad bölcsészetek kutatóinak.
Távoli elérés: bejelentkezés olvasókártya/diákigazolvány számával.

Gondolat Kiadó

Az adatbázisban a Gondolat Kiadó mintegy 700 történelem- és társadalomtudományi kiadványa érhető el.
Címlista

JSTOR

A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.

Kollekciók:
Essential Collection
Art, Art History & Architecture (Current Collections)
Film & Performing Arts (Current Collections)

Címlisták

JSTOR – ARTSTOR Digital Library

Az ITHAKA művészeti adatbázisa világ egyik legnagyobb tudományos célú vizuális archívuma. A gyűjtemény tartalmazza vezető múzeumok és fotóarchívumok anyagát, több mint 2,5 milliós képanyagot tesz elérhetővé a világ művészeti örökségéről.
A szolgáltatás intézményi IP-ről történő regisztráció után 120 napig bárhonnan használható.

L’Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.
Címlista

Osiris Kiadó

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.
Címlista

Oxford Art Online

Az Oxford University Press adatbázisa művészettörténeti és szépirodalmi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza múzeumi képanyagokkal kiegészítve. A gyűjteményben több mint 45 ezer szócikk, 22 ezer életrajz és 7 ezer tételes múzeumi képanyag között lehet keresni. 
Bővebb ismertető

ProQuest – Alexander Street

Art and Architecture in Video

Az Art and Architecture in Video adatbázis 500 órányi filmanyagot tartalmaz, melyek olyan művészeti korokat és stílusokat tárgyalnak, mint például a reneszánsz, a neoklasszicizmus, a romantika, és nem utolsósorban a modern és a kortárs művészet.

Fashion Studies Online

A Fashion Studies Online: The Videofashion Library mintegy 1200 órányi videóanyagával, az elmúlt 40 év divattermésének szemléletes reprezentációja. A filmek csaknem 80 százaléka exkluzív tartalom, több mint 1000 órányi felvétel csak és kizárólag ebből az adatbázisból érhető el. A gyűjtemény változatos videótartalommal szolgál nem csak a kulisszák mögötti munkákkal, hanem a már boltban kapható, illetve a milánói, párizsi, londoni vagy New York-i kifutókon megjelenő kész kollekciókkal kapcsolatosan is. Bemutatja a világ vezető tervezőinek évtizedes munkáját és a legfontosabb divatházakat.

SzóTudásTár (Tinta Könyvkiadó)

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.

Typotex Interkönyv

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.
Címlista