A 2001 óta működő EISZ Nemzeti Program a 1079/2012. (III.28.) kormányhatározat alapján 2012 januárjától az MTA Könyvtár és Információs Központon keresztül szolgáltat nemzetközi és magyar információforrásokat a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, tudományos kutatóintézetek munkatársai, illetve közgyűjtemények számára.

A MOME-nek jelenleg a következő tartalmakra van előfizetése az EISZ szolgáltatásai közül:

1. Taylor & Francis Online

Az adatbázisban a Taylor and Francis és a Routledge kiadók folyóiratai érhetők el teljes szöveggel. A kiadványok valamennyi tudományterületet átfogják, összesen több mint 2300 folyóirat található meg a gyűjteményben.

2. Oxford Art Online – Grove Art Online (The Grove Dictionary of Art)

A Grove Art Online a mai legteljesebb művészeti enciklopédia, virtuális művészeti kézikönyvtár, mely minden szempontból lefedi mind a nyugati mind a nem nyugati vizuális művészeti ágakat. Teljes szöveggel tartalmazza a Jane Turner szerkesztette The Dictionary of Art című nagylexikon anyagát (1996). Ez a 34 kötetes kézikönyv korszakalkotó referenciamunka, mely több mint 45,000 cikket tartalmaz (több mint 21,000 életrajzzal és 500,000 bibliográfiai hivatkozással) és 120 ország 6,700 tudósának közreműködésével jött létre.
A Grove Art Online cikkeit és bibliográfiai adatait rendszeresen frissítik. Évente több, mint 1000 lektorált cikkel bővül az adatbázis.

Fontos: a Grove Art Online egyszerre csak korlátozott számú felhasználót enged be keresőfelületére. Próbálkozzunk később, ha a rendszer jelszót kér és azzal az üzenettel találkozunk, hogy ‘a párhuzamos felhasználók száma meghaladja az intézmény számára engedélyezett kvótát’. Ugyanezen okból használat után mindig jelentkezzünk ki az EISZ-ből és csukjuk be a böngészőablakot, különben előfordul, hogy a nyitva hagyott alkalmazás miatt mások nem férnek hozzá a szolgáltatáshoz!

3. Benezit Dictionary of Artists

1911-es első megjelenésétől kezdve, a Benezit Dictionary of Artists fokozatosan vált a jelenleg elérhető, egyik legátfogóbb és legmeghatározóbb, művészi életrajzokat tartalmazó forrássá. Az elismert Grove Dictionary of Art adatbázis mellett, a Benezit kivételes betekintést enged számos művész életébe és munkásságába.
Benezit egyedülálló szolgáltatás: változatos tartalmaival és a legkülönfélébb művészek munkásságáról szóló részletes cikkeivel lényeges forrásként szolgál műgyűjtők, kurátorok, egyéb szakmabeliek, tanulók és lényegében bárki számára, akinek információra van szüksége egyes művészekkel kapcsolatban, beleértve azok műveit, kiállításait és a műveikkel kapcsolatos árveréseket is.

Lehetőség van a két adatbázisban (Grove Art és Benezit) egyidejűleg történő keresésre is, illetve olyan elismert referenciaművek tartalmaihoz férhetnek hozzá a felhasználók, mint aEncyclopedia of Aesthetics (2. kiadás), a The Oxford Companion to Western Art, vagy a The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.

Benezit főbb tartalmai:

 • Megközelítőleg 170 ezer szócikk művészekről (az első, 2006-ban megjelent angol nyelvű kiadásból), ezen felül kizárólag online elérhető átdolgozások és új életrajzok
 • Több mint 11 ezer kép művészek szignójáról, monogramjáról és aukciós pecsétekről
 • Részletes múzeumjegyzék, életrajzok, kiállítási információk és árverési adatok
 • Minden médiumra kiterjedő, átfogó tájékoztatás a legkülönfélébb művészekről
 • Rendszeres frissítések naprakész cikkekkel és képekkel, átdolgozott írások, életrajz-kiegészítések és javítások

4. JSTOR

A JSTOR egyetemi körökben az egyik legkedveltebb, egészében teljes szövegű (tehát nem csupán bibliográfiai adatokat tartalmazó) szakirodalmi adatbázis, melyben 24 tudományág 260 folyóiratának teljes szövege található meg angol nyelven. A JSTOR retrospektív adatbázis, ami azt jelenti, hogy az általa feldolgozott folyóiratok legutóbbi néhány évfolyama kivételével a kiadványok indulásától kezdve tartalmazza a folyóiratok teljes szövegét. (Ezzel szemben a kurrens adatbázisok, mint pl. az EBSCO-s Academic Search Complete, bibliográfiailag a legutóbbi évfolyamokat is folyamatosan földolgozzák, ám teljes szöveggel csak többnyire egy év eltelte után teszik közzé. Szerencsés esetben a kétféle adatbázis ki tudja egészíteni egymást.)

5. Alexander Street – Art and Architecture in Video

Az Art and Architecture in Video adatbázis 500 órányi filmanyagot tartalmaz, melyek olyan művészeti korokat és stílusokat tárgyalnak, mint például a reneszánsz, a neoklasszicizmus, a romantika, és nem utolsósorban a modern és a kortárs művészet. Ez a széleskörű tartalomszolgáltatás teszi nélkülözhetetlenné az adatbázist mind a tudományos munkához, mind pedig a gyakorlati felhasználáshoz, hozzáférést nyújtva olyan jelentős mennyiségű információanyaghoz a legmeghatározóbb művészekhez és munkáikhoz kapcsolódóan, melyek inspirálni tudják napjaink festőművészeit, építészeit, designereit és kritikusait is.

6. Alexander Street – Fashion Studies Online

A Fashion Studies Online: The Videofashion Library mintegy 1200 órányi videóanyagával, az elmúlt 40 év divattermésének szemléletes reprezentációja. A filmek csaknem 80 százaléka exkluzív tartalom, több mint 1000 órányi felvétel csak és kizárólag ebből az adatbázisból érhető el.

A gyűjtemény változatos videótartalommal szolgál nem csak a kulisszák mögötti munkákkal, hanem a már boltban kapható, illetve a milánói, párizsi, londoni vagy New York-i kifutókon megjelenő kész kollekciókkal kapcsolatosan is. Bemutatja a világ vezető tervezőinek évtizedes munkáját és a legfontosabb divatházakat.

A Fashion Studies Online központi témakörei:

 • Tervezők és divatházak
 • Textilek és anyagok
 • Viselettörténet
 • Jelmeztörténet
 • Divattörténet
 • Karrier a divat világában
 • Divatkiegészítők
 • Kereskedelem és marketing
 • Társadalom- és kultúratörténet

7. L’Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó digitalizált szak- és tankönyveit, jelentős szépirodalmi portfólióját tartalmazó teljesszövegű adatbázis. Mintegy 10.000 könyvfejezetet, közel 1400 könyvet, 370.000 könyvoldalt foglal magában. A teljes szövegű, egyszerű és összetett módon is kereshető, magas minőségben digitalizált könyvek a jogosultsággal bírók számára minden platformon olvashatók. Az adatbázis tartalmának és keretrendszerének fejlesztése folyamatos, jelenleg 23 tudományterületet ölel fel.

Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó évente mintegy 150–170 kötetet jelentet meg, elsősorban bölcsészettudományi és társadalomtudományi szak- és tankönyveket. Jelenleg mintegy 130 könyvsorozatot gondoz, a kiadónál megjelenő könyveket a Magyar Tudományos Akadémia a legmagasabb besorolású szakmai publikációként fogadja el. A kiadó saját fejlesztésű digitális kiadványai és tankönyvei sikeresek, e téren is gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. 2018-tól az Arcanum Kft.- vel közösen fejlesztett archívuma L’Harmattan Digitális Adatbázis néven elérhető az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Alapprogram keretei között az EISZ konzorcium tagjai számára. A Kiadó az általános piacvezető pozíciója mellett az alábbi tudományterületeken önmagában is piacvezető státusszal bír: antropológia-néprajz, filozófia, politikatudomány, felsőoktatási tankönyvek, történelem, régészet, teológia.

8. Typotex – Interkönyv

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az elérhető művek száma évről-évre nő, hiszen az oldalon minden új, a Kiadónál papíron megjelenő mű megjelenik elektronikus változatban, valamint egyes szakkönyvek, tankönyvek eleve elektronikus változatban jelennek meg.
Az évek óta működő oldalt jelenleg is évente több tízezer felhasználó látogatja több százezer oldalmegtekintéssel, a látogatók nagy része a statisztikák alapján a felsőoktatásból kerül ki.

9. Osiris Kiadó

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás. A legfontosabb sorozataik a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban kerülnek publikálásra a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és – a Kiadó reményei szerint – klasszikussá váló munkái. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adják ki.

10. GALE Infotrac – Pop Culture Collection

Az adatbázis a popkultúrával foglalkozó periodikák olyan gyűjteménye, mely hasznos információkat nyújt a társadalomtudományok, a történelem, a művészet vagy a szabad bölcsészetek kutatóinak.

A Gale Pop Culture Collection főbb sajátosságai:

 • Összehangolva a Google szolgáltatásaival – Gmail, Classroom, Drive, Docs stb. – lehetővé teszi a felhasználók számára a publikációk egyszerű mentését, megosztását és letöltését, ezzel segítve az oktatókat abban, hogy növelni tudják diákjaik elköteleződését az adott terület iránt, együttműködésre ösztönözzék és kritikai gondolkodásra serkentsék őket, bárhonnan, bármilyen eszközről.
 • A Microsoft segédprogramjaival a felhasználók tárolhatják és meg is oszthatják a fájlokat a Gale-tartalmak OneDrive-ra való letöltésével és könnyedén át is helyezhetik őket más Microsoft-programokba, mint pl. a OneNote és a Classroom.
 • Az adatbázis jellegzetessége, hogy további cikkeket ajánl érdeklődésünknek megfelelően, így biztosítva a kapcsolódó tartalmak még dinamikusabb, még relevánsabb megjelenítését.
 • A ’Topic Finder’ vizuális keresőeszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy újabb, a témájukhoz tartozó keresési eredményeikhez sokoldalúan kapcsolódó oldalakat fedezzenek fel.
 • Összetett keresőfelület, mely lehetővé teszi a megjelenési dátumra, dokumentumtípusra, a dokumentum címére, tárgyszavakra, vagy például a teljes szövegű dokumentumokra való keresést is.
 • Automatikusan hoz létre APA és MLA típusú hivatkozásokat, melyeket könnyedén importálhatunk olyan hivatkozás-kezelő programokba, mint az EasyBib, az EndNote, a ProCite, a Reference Manager vagy a RefWorks.
 • Korlátozások nélküli nyomtatási, letöltési és megosztási lehetőség.

11. USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum

Az archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nemcsak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is. A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

12. MeRSZ – Akadémiai Kiadó

Az Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több mint 300 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. 2019 elején várhatóan mintegy 400 mű lesz elérhető a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig. A szolgáltatás intézményen belülről IP-azonosítással  érhető el.

A szolgáltatás kiemelt funkciói:

•    kényelmes keresési lehetőségek: szótövező és több művet érintő keresés vagy akár keresés az összes mű teljes szövegében egyszerre
•    kategóriaválasztás: böngészés a dokumentumok között tematika alapján
•    könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése
•    dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel együtt
•    hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gombnyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard és Chicago), amely hivatkozásként bemásolható egy külső dokumentumba vagy hivatkozáskezelő programba letölthető
•    választható nézetbeállítások: változtatható szövegmegjelenítés, jegyzet- és hivatkozásikonok elrejtése

Újdonságok 2019-től:

•    kedvenc kiadványok megjelölése
•    saját kivonatok létrehozása és megosztása
•    mobilapplikációk iOs és Android eszközökre
•    DOI azonosító minden kiadványnak

13. Akadémiai Kiadó Szótárai

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is.

A szotar.net szolgáltatás az Akadémiai Kiadó alábbi szótárait és lexikonjait tartalmazza:

 • A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás
 • Angol−magyar hangosszótár 2012
 • Angol−magyar műszaki szótár
 • Angol−magyar nagyszótár
 • Angol−magyar pénzügyi szótár
 • Francia−magyar nagyszótár
 • Idegen szavak és kifejezések szótára
 • Környezetvédelmi lexikon
 • Magyar−angol kéziszótár 2012
 • Magyar−angol környezetvédelmi értelmező szótár
 • Magyar−angol nagyszótár
 • Magyar−francia nagyszótár
 • Magyar−holland kéziszótár
 • Magyar−latin szótár
 • Magyar−német kéziszótár 2013
 • Magyar−német nagyszótár
 • Magyar−olasz kéziszótár
 • Magyar−orosz szótár
 • Magyar−spanyol kéziszótár
 • Magyar értelmező kéziszótár
 • Magyar szinonimaszótár 2010
 • Német−magyar kéziszótár 2013
 • Német−magyar műszaki szótár
 • Német−magyar nagyszótár
 • Olasz−magyar kéziszótár
 • Orosz−magyar szótár
 • Pszichológiai lexikon
 • Spanyol−magyar kéziszótár

A 2018-ban megújult online szolgáltatás és az újonnan fejlesztett mobilapplikáció előnye, hogy egyszerre több szótárban is kereshetünk egy könnyen kezelhető felületen. A találatok a papírkiadványokkal megegyező adattartalommal rendelkeznek.

+1) Tesztre készen

Az Akadémiai Kiadó és az Idegennyelvi Továbbképző Központ együttműködésével jelent meg a Rigó utcai nyelvvizsgák (“ORIGÓ Nyelvvizsga”) tesztjeit feldolgozó “Tesztre készen” program, angol, német és francia nyelven. A program nyelvtani összefoglalót, továbbá az egyes nyelvtani kategóriákhoz kapcsolódó interaktív gyakorlatanyagot is tartalmaz. Kiegészítésként a program része 20 db szintén autentikus szövegű hallás utáni értés feladat is megoldási kulccsal együtt, melyek az akkreditált nyelvvizsga nyelvi laborban lebonyolított részét szimulálják.

A program elérhető az alábbi linkeken:

Angol

Német

Francia