Előfizetett adatbázisok

A MOME által előfizetett elektronikus adatbázisok nem csak az egyetem IP-tartományából érhetők el, hanem az egyetem területén kívül is, bárhonnan hozzáférhetőek a MOME polgárai számára, eduID (Shibboleth) azonosítással.
A távoli eléréshez Neptun-kódra/intézményi azonosítóra és a hozzá tartozó jelszóra van szükség.

A GALE adatbázisainak (Pop Culture Collection, Fine Arts Collection) távoli elérése továbbra is a diákigazolvány/olvasókártya számának azonosításával lehetséges.

Segítség a távoli eléréshez

Ingyenes adatbázisok

A listában található adatbázisok, képgyűjtemények a MOME IP-tartományán kívül, bárhonnan, eduID azonosítás nélkül is szabadon hozzáférhetőek.

Academic Search Complete (EBSCO)

A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Akadémiai Kiadó MERSZ

Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több mint 300 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. A szolgáltatás intézményen belülről IP-azonosítással  érhető el.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Arcanum Digitális Tudománytár

Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.
Bővebb ismertető

Art and Architecture in Video (ProQuest – Alexander Street)

Az Art and Architecture in Video adatbázis 500 órányi filmanyagot tartalmaz, melyek olyan művészeti korokat és stílusokat tárgyalnak, mint például a reneszánsz, a neoklasszicizmus, a romantika, és nem utolsósorban a modern és a kortárs művészet.
Távoli elérés: eduID azonosítással

Art & Architecture Thesaurus

Művészeti és építészeti tezaurusz.

Art History Resources

Művészettörténeti adatbázis: művészek, irányzatok, életrajzok, művek; több mint 22 ezer művész.

Artportal

A legnagyobb magyar művészeti adatbázis: magyar és külföldi művészek életrajza, műveik, fogalomtár, adatok művészettörténészekről, műgyűjtőkről stb. Gerincét a 8000 szócikkből álló Kortárs magyar Művészeti Lexikon képezi, ezt egészíti ki a lexikonban nem szereplő, illetve a fiatal művészeket bemutató adatbázis.

Balassi Kiadó

Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Brill Arkyves Online 

Az adatbázis múzeumi képgyűjteményekhez biztosít hozzáférést, összesen több mint 500 ezer műalkotás érhető el a segítségével.
Távoli elérés: eduID azonosítással

Britannica Academic

Az adatbázisban lexikoncikkek, teljes szövegű folyóirat- és magazincikkek, multimédiás tartalmak is találhatóak.

Building Types Online (De Gruyter)

Az építészet tanítását segítő adatbázisban tanulmányok, építészeti tervek, fotódokumentációk férhetők hozzá.

COMPASS

A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete.

Digitális Képarchívum

Nagy felbontású képeket szolgáltató, jól kereshető gyűjteményének anyagát a MEK-ben lévő könyvek és az EPA-ban őrzött periodikák illusztrációi, felajánlott magánygyűjtemények, valamint CD-ROM kiadványokról és internetes honlapokról átvett képek alkotják. Az archívumban képeslapok, térképek, színlapok, bélyegek, valamint fotók, grafikák és festmények is találhatók.

Directory of Open Access Journals

Összesen 10 945 folyóirat elérése fulltextesen, borítóval stb., ebből több mint 300 darab a művészet és építészet témakörében.

Fashion Studies Online (ProQuest – Alexander Street)

A Fashion Studies Online: The Videofashion Library mintegy 1200 órányi videóanyagával, az elmúlt40 év divattermésének szemléletes reprezentációja. A filmek csaknem 80 százaléka exkluzív tartalom, több mint 1000 órányi felvétel csak és kizárólag ebből az adatbázisból érhető el. A gyűjtemény változatos videótartalommal szolgál nem csak a kulisszák mögötti munkákkal, hanem a már boltban kapható, illetve a milánói, párizsi, londoni vagy New York-i kifutókon megjelenő kész kollekciókkal kapcsolatosan is. Bemutatja a világ vezető tervezőinek évtizedes munkáját és a legfontosabb divatházakat.
Távoli elérés: eduID azonosítással

Fine Arts Collection (GALE OneFile)

Periodika adatbázis a dráma, a zeneművészet, a művészettörténet és a filmkészítés iránt érdeklődő hallgatók számára.
Távoli elérés: bejelentkezés olvasókártya/diákigazolvány számával.

Gondolat Kiadó

Az adatbázisban a Gondolat Kiadó mintegy 700 történelem- és társadalomtudományi kiadványa érhető el.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Hungaricana – Közgyűjteményi portál

Elsősorban történeti dokumentumok gyűjtőfelülete, digitális könyvtár.
A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé.

JSTOR

A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.

Kollekciók:
Essential Collection
Art, Art History & Architecture (Current Collections)
Film & Performing Arts (Current Collections)

Címlisták
Távoli elérés: eduID azonosítással

JSTOR – ARTSTOR Digital Library

Az ITHAKA művészeti adatbázisa világ egyik legnagyobb tudományos célú vizuális archívuma. A gyűjtemény tartalmazza vezető múzeumok és fotóarchívumok anyagát, több mint 2,5 milliós képanyagot tesz elérhetővé a világ művészeti örökségéről.
A szolgáltatás intézményi IP-ről történő regisztráció után 120 napig bárhonnan használható.
Távoli elérés: eduID azonosítással

Képzőművészet Magyarországon

A magyarországi képzőművészetről, a románkori kezdetektől a XX. század közepéig terjedő időszakáig, 5100 képpel illusztrálva.

L’Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Magyar Digitális Képkönyvtár

A magyar vagy magyar vonatkozású kódexek, helytörténeti fotótárak, képeslapok, plakátok és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumok (pl. kéziratok) gyűjtőhelye.
Az itt összegyűjtött képanyagot a felhasználók szabadon használhatják tanuláshoz, ismeretszerzéshez, vagy akár szórakozáshoz. A haszonszerzési célú felhasználáshoz azonban az őrzőkönyvtár engedélyét kell kérni.

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok gyűjtőhelye. A fellelhető dokumentumok száma meghaladja a 16 000-et, melyek elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is). Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum)

Gyűjti az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait. Továbbá befogad helyi audiovizuális tartalmakat is a kulturális örökség részeként.

Ohio State University Press

A kiadó adatbázisából monográfiák érhetőek el szabadon.

Osiris Kiadó

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Pop Culture Collection (GALE OneFile)

A korábbi nevén Infotrac gyűjtemény a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a diákok eligazodását a szakirodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveggel biztosít a szakterületekhez kapcsolódó folyóiratokat.
A Pop Culture Collection adatbázis számos olyan tudományos folyóiratba enged betekintést, melyek cikkeikben a populáris kultúrát helyezik vizsgálódásuk fókuszába, hasznos információkat nyújtva a társadalomtudományok, a történelem, a művészet vagy a szabad bölcsészetek kutatóinak.
Távoli elérés: bejelentkezés olvasókártya/diákigazolvány számával.

SOMMA

A Somogyi-könyvtár állományában lévő, időszaki kiadványokban megjelent, művészeti témájú cikkek adatbázisa.

SzóTudásTár (Tinta Könyvkiadó)

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.
Távoli elérés: eduID azonosítással

Typotex Interkönyv

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.
Címlista
Távoli elérés: eduID azonosítással

Ingyenes könyvek: Regisztráció után harminchat szépirodalmi könyv mellett számos tankönyv is ingyenesen letölthető.

Vizuális Történeti Archívum (USC SOÁ Alapítvány)

Az archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nemcsak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is. A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

YUHAR – Jugoszláviai Magyar Archívum

Folyamatosan bővülő, hetente két alkalommal frissülő kulturális és közéleti adatbázis, amely ma már a feledés homályába vesző hang- és képanyagokat, írásokat tesz közkinccsé.