MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM LEVÉLTÁRA

 

 

Repertórium (1880 – 1990)

A Repertórium 1880 – 1990 című dokumentum műfaját tekintve levéltári segédlet, ami a levéltári kutatással kapcsolatban tartalmaz információkat. Ez a speciális nyilvántartás, azon túl, hogy tartalmazza a raktári egységek szintjéig levéltári anyag hiteles leírását, még rövid tájékoztatást is nyújt az adott iratanyag rendszeréről, rendezettségi fokáról, a kutatás lehetséges metodikájáról. Sőt a fondok és állagok (ezek a levéltári iratanyagok alapegységei) vázlatos történetét is ismerteti. A repertóriumnak a most közölt változata a 2001. évi állapotot tükrözi. Az aktuális helyzetről a Magyar Nemzeti Levéltár törzskönyvi nyilvántartásokat közzé tevő, évente frissülő oldalán lehet tájékozódni: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/egyseges_torzskonyv

 

Napirendi ponti jegyzék a Magyar kir. Iparművészeti Iskola tanári testületi üléseinek jegyzőkönyveihez 1896. október 5. – 1907. november 21.

A napirendi ponti jegyzék a Magyar kir. Iparművészeti Iskola tanári testületi üléseinek 1896. október 5. – 1907. november 21. közötti jegyzőkönyveihez készült. A vezető testületi ülések jegyzőkönyvei az intézménytörténet alapvető és legfontosabb forrásegyüttesét képezik. Az első korszakban, még az 1920-es években is kézírással vezették a jegyzőkönyveket, azokhoz napirendi jegyzéket nem készítettek. Ezért fontos és a történeti kutatást nagyban segíti és talán generálja is a jegyzőkönyvek első kötetéhez készült segédlet. Bár a közölt PDF-ben lehet keresést folytatni, azért a név- és tárgymutató további segítséget jelent a kutatók számára. Intézményünk jogelődeinek a Levéltárban meglévő, 1896 – 1924, illetve 1945 – 1958 közötti vezető testületi ülési jegyzőkönyvei elektronikusan elérhetőek hungaricana.hu közgyűjteményi portálon: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek_mome/

 

Dokumentumok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem történetéből 1945 – 1971

A Dokumentumok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem történetéből című dokumentum a jogelőd intézmény 1945 – 1971 közötti korszakának a MOME Levéltárában őrzött dokumentumaiból tartalmaz válogatást. Az összeállítás jól illeszkedik egy korábbi, a szocialista korszakban készült, csak print változatban elérhető kötethez: Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Főiskola életéből, 1945-83 [szerkesztette, Bodor Ferenc ; válogatta, Bodor Ferenc … et al.]. Bp., 1983. A két kötet együttes használata ad teljesebb képet egy sok szempontból nehéz és megpróbáltatásokkal, intrikákkal teli időszakról. Az intézmény korai korszakához (1880-1904) is kapcsolódik egy dokumentumkötet, ami ugyancsak elérhető hungaricana.hu portálon: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_egyetemi_leveltari_kiadvanyok_ipmu/

 

Az összefoglalókat készítette: Zsidi Vilmos levéltáros