A járványhelyzet miatt elrendelt zárvatartások idejére kínál alternatívát az Országos Széchényi Könyvtár bárhonnan szabadon elérhető online tartalmaival.

Az OSZK Digitális könyvtárának gyűjteményében megtalálhatók olyan tematikus honlapok és virtuális kiállítások, melyek a Könyvtár legértékesebb dokumentumainak és különgyűjteményeinek felhasználásával készülnek. A szolgáltatás lehetővé teszi az érdeklődési területekre vagy korszakokra történő szűrést is, segítve a gyűjteményben való hatékonyabb keresést.

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) adatbázisában teljes szöveggel olvashatunk oktatási és kulturális témájú műveket, a lexikontól kezdve a szakkönyveken át a szépirodalmi alkotásokig. A könyvek gyakran többféle formátumban is elérhetők és a speciális igényű felhasználók mobil eszközökre optimalizált, illetve egyszerűsített, akadálymentes felületet is választhatnak.

Következzen egy rövid ajánló a fentebb említett gyűjteményekből:

Bibliotheca Corvina Virtualis
■ Online tartalomszolgáltatás

A 2018-ban útjára indított szolgáltatás az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben létrehozott corvinahonlapjának megújított változata, s része a magyar nemzeti könyvtár vezetésével immár évtizedek óta folyó, összetett Corvina Programnak is. A tematikus szolgáltatás távlati célja Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina virtuális rekonstrukciója. A kódexek, ill. kisebb részben ősnyomtatványok teljes képi megjelenítése mellett a szolgáltatás fóruma kíván lenni az örvendetesen megújuló corvinakutatásnak is. Ez a töredékeiben is számottevő humanista gyűjtemény ugyanis nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi humanizmus- és reneszánszkutatásnak is egyik állandó, jelentős forráscsoportja – s egyben Magyarország egyik kulturális nagykövete a világban.

Tabula Hungariae
■ Online tartalomszolgáltatás

A 2014-ben lezárt szolgáltatás Magyarország (az UNESCO Világemlékezet Listájára is fölkerült) első nyomtatott térképét, annak létrejöttét, hatását, „újrafelfedezését” mutatja be. A Tabula Hungariae, másként Lázár-térkép 1528-ban kiadott, mai tudásunk szerint egyetlen fennmaradt példányát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

Szabó Mária, Singer Péter, Varga Attila (szerk.): Tanulás hálózatban: Elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához
■ Online szakirodalom a Magyar Elektronikus Könyvtárban

„A társas kapcsolatok és a kapcsolati hálók egyidősek az emberiséggel. Az információs társadalomban azonban – elsősorban az internet robbanásszerű elterjedése és megállíthatatlannak tűnő fejlődése miatt – a hálózatok működésének megismerésére egy új tudományág jött létre, a hálózatkutatás. Az elképesztő mértékben felgyorsult technológiai és gazdasági változások pedig minden korábbinál jobban felértékelték a változáshoz való alkalmazkodás-, vagyis a tanulás képességét, amiről ma már tudjuk, hogy nemcsak azért kapcsolódik a hálózatokhoz, mert a tanulási folyamatok az emberi szervezetben működő ideghálózat működéséhez kötődnek, hanem azért is – amint a tanulással foglalkozó tudományok eredményei alapján tudjuk –, mert az eredményes tanulás emberek közötti interakcióhoz kötött, társas tevékenység. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a társas kapcsolatok és a tanulás emberi létünk meghatározó jellemzői.”

Az OSZK Digitális Könyvtárának szabadon elérhető szolgáltatásai közé tartozik az Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) is, melyben magyar vonatkozású online és digitalizált folyóiratok kereshetők. Az EPA szorosan együttműködik a MATARKA tartalomjegyzék-adatbázissal (adatcsere formájában), melynek segítségével az EPA-ban található tartalomban a cikkek címe és szerzője szerint is lehet keresni.

A képi dokumentumok elsősorban a több könyvtár állományából összeállított reprezentatív válogatásban, a Magyar Digitális Képkönyvtárban, illetve a főként felajánlásokra alapozott Digitális Képarchívumban találhatók.

A Magyar Digitális Képkönyvtár gyűjtőköre – az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A gyűjtemény létrehozásában elsősorban az oktatási, a tudományos és a kulturális szempontok dominálnak. Az itt összegyűjtött képanyagot a felhasználók szabadon használhatják tanuláshoz, ismeretszerzéshez, vagy akár szórakozáshoz. A haszonszerzési célú felhasználáshoz azonban az őrzőkönyvtár engedélyét kell kérni.

A Digitális Képarchívum nagy felbontású képeket szolgáltató, jól kereshető gyűjteményének anyagát a MEK-ben lévő könyvek és az EPA-ban őrzött periodikák illusztrációi, felajánlott magánygyűjtemények, valamint CD-ROM kiadványokról és internetes honlapokról átvett képek alkotják. Az archívumban képeslapok, térképek, színlapok, bélyegek, valamint fotók, grafikák és festmények is találhatók. A DKA Képalbum szolgáltatásával a felhasználók saját válogatásokat is létrehozhatnak és oszthatnak meg a közösségi oldalakon, valamint képeslapként is elküldhetik a kedvenc képeiket.

Forrás: oszk.hu