Február 7-től látható Kudász Gábor Arion HUMAN című sorozata a Faur Zsófi Galériában.

A 2015-ben Capa-nagydíjat nyert sorozat középpontjában a tégla áll, melyet az emberi lépték szimbólumává emel fotóin.

„Kudász Gábor Arion HUMAN című sorozatában a képeken ismétlődő téglák annak leegyszerűsített modelljéül szolgálnak, hogy az univerzum folytonos szövete hogyan darabolható fel megformált egységekre és tehető az egységek újrarendezése révén megérthetővé. A tégla itt tehát gondolati konstrukció, építőelem, modul, alkatrész. A sorozatot kísérő gondolatok megmutatják, hogy a civilizáció hajnalán feltalált tégla és a felfedezés következményei mily sokféleképp befolyásolták az emberi gondolkodás alakulásának irányát.”


Megnyitó: 2018. február 7. szerda 19:00

Helyszín: Faur Zsófi – Ráday Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 12-18 óra között

Forrás: Facebook