Örömmel értesítünk titeket, hogy egyetemünk számára elérhető az Arcanum Digitális Tudásbázis (ADT), az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., TÁMOP 4.2.5-09/1-2010-0002 pályázatának köszönhetően. Az adatbázis ingyenesen hozzáférhető a http://adt.arcanum.hu oldalról.

Az ADT egy interneten keresztül, MOME-s IP-címről elérhető tudományos és forrásadatbázis-gyűjtemény. Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában.

Az ADT az alább felsorolt sorozatokat tartalmazza, amelyek szövegterjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt:

Magyar Könyvszemle 1876-2006

Egyetemes Philológiai Közlöny 1877–1948

Filológiai Közlöny 1955–2009

Budapesti Szemle 1857–1940

Katolikus Szemle 1887-1944

Protestáns Szemle 1889-1945

Protestáns iskolai lap 1843-1919

Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945

Vasárnapi Ujság 1854-1921

Magyar Szemle 1927-1944

Városi Szemle 1908-1948

Társadalmi Szemle 1931–1998

Aetas 1985-2009

Múltunk 1989–2010

Belügyi Közlöny 1896-1953

Pénzügyi Közlöny 1874-1948

Közgazdasági Szemle 1877–2009

Földrajzi Értesítő 1951-2009

Jogtudományi Közlöny 1866 –1992

Magyar Filozófiai Szemle 1957–2009

Értekezések a történettudomány köréből 1867-1918

Fons 1994-2010

Hadtörténeti Közlemények 1888-2009

Magyar Történelmi Tár 1855–1934

Századok 1867-2009

Levéltári Szemle 1951-2007

Levéltári Közlemények 1923-2008

Huszadik Század 1900-1919

Századunk 1926-19391947-1949

Ethnographia 1890–2008

Néprajzi Értesítő 1900-2008

Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008

Magyar Nyelv 1905–2010

Magyar Nyelvőr 1872-2009

Az adatbázis úgynevezett kétrétegű Pdf formátumban tárolja és jeleníti meg a digitális tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja.

Kicsit bővebb ismertetést ezen az oldalon találtok, probléma, kérdés esetén pedig nyugodtan forduljatok hozzánk!