Hazatérő hagyatékok. Kép az emigrációról – A Mikes Kelemen Program margójára | Online tartalomszolgáltatás (blog) ■ Folyamatos

A nagyobb tengerentúli emigráns hagyatékok több részletben való hazaérkezésének folyamatába tekinthetünk be Zichy Mihály, Kézirattárunk munkatársa segítségével. Többek között az emigrációban fontos szerepet betöltő magyar szervezetek működéséről részletes képet nyújtó Nádas János, továbbá András Károly, 1957–1967-ben a SZER magyar osztálya helyettes igazgatója és Várdy Béla történész, egyetemi tanár, a Gulag-kutatás jeles alakja, valamint Vászolyi Erik ausztráliai nyelvész hagyatékának hazaérkeztetésébe.

Trianon 100 – Emlékműveink sorsa a Kárpát-medencében: Az 1848–49-es szabadságharc emlékművei – Segesvár | Online tartalomszolgáltatás (blog) ■ Folyamatos

A sorozat 21. részében az 1848–49-es szabadságharc erdélyi hadszínterének egyik sorsdöntő ütközete, az 1849. július 31-én Segesvár mellett, Fehéregyháza határában zajlott segesvári csata emlékműveinek történetét írta le Elbe István. Az ütközetben a Bem tábornok vezette magyar sereg súlyos vereséget szenvedett, a katonák egyötöde odaveszett. A csata során tűnt el Petőfi Sándor, és lőtte főbe magát Bem segédtisztje, Zeyk Domokos, valamint az egyik orosz hadtest parancsnoka, Szkarjatyin tábornok is ekkor esett el. A fehéregyházi turulmadaras emlékhelyen több száz névtelen honvéd alussza örök álmát, Petőfi emlékét egészalakos szobor és több hivatalos és nem hivatalos „síremlék” őrzi, a héjjasfalvi emlékoszlop pedig Zeyk Domokosnak állít emléket. 2012-ben Segesvár külvárosában még állt a Szkarjatyin tábornoknak állított osztrák szarkofág, amely több mint negyven évig egyedüliként állított emléket a segesvári ütközetnek.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

„Földabrosz” néven új digitális tartalomszolgáltatást indítunk | Szolgáltatás ■ Folyamatos

„Földabrosz” néven új digitális tartalomszolgáltatást indítottunk. Folyamatosan bővülő adatbázisunk jelenleg csaknem ezer, 1850 előtt nyomtatott hazai és külföldi térképet tartalmaz, amelynek jelentős része a 18. században készült, de több 17. századi kiadás is gazdagítja a könyvtárunk alapítójától, gróf Széchényi Ferenctől (1754–1820) származó gyűjteményt. A szolgáltatást folyamatosan bővítjük Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárunk változatos gyűjteményének további részeivel, azonos nevű térképtörténeti blogunk pedig megújul, s a későbbiekben az oldal szerves részét alkotja majd.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár