A listában található adatbázisok, képgyűjtemények a MOME IP-tartományán kívül is, bárhonnan szabadon hozzáférhetőek.

Art & Architecture Thesaurus
Művészeti és építészeti tezaurusz.

Art History Resources
Művészettörténeti adatbázis: művészek, irányzatok, életrajzok, művek; több mint 22 ezer művész.

Artportal
A legnagyobb magyar művészeti adatbázis: magyar és külföldi művészek életrajza, műveik, fogalomtár, adatok művészettörténészekről, műgyűjtőkről stb. Gerincét a 8000 szócikkből álló Kortárs magyar Művészeti Lexikon képezi, ezt egészíti ki a lexikonban nem szereplő, illetve a fiatal művészeket bemutató adatbázis.

Digitális Képarchívum
Nagy felbontású képeket szolgáltató, jól kereshető gyűjteményének anyagát a MEK-ben lévő könyvek és az EPA-ban őrzött periodikák illusztrációi, felajánlott magánygyűjtemények, valamint CD-ROM kiadványokról és internetes honlapokról átvett képek alkotják. Az archívumban képeslapok, térképek, színlapok, bélyegek, valamint fotók, grafikák és festmények is találhatók.

Directory of Open Access Journals
Összesen 10 945 folyóirat elérése fulltextesen, borítóval stb., ebből több mint 300 darab a művészet és építészet témakörében.

Hungaricana – Közgyűjteményi portál
Elsősorban történeti dokumentumok gyűjtőfelülete, digitális könyvtár.

Képzőművészet Magyarországon
A magyarországi képzőművészetről, a románkori kezdetektől a XX. század közepéig terjedő időszakáig, 5100 képpel illusztrálva.

Magyar Digitális Képkönyvtár
A magyar vagy magyar vonatkozású kódexek, helytörténeti fotótárak, képeslapok, plakátok és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumok (pl. kéziratok) gyűjtőhelye.
Az itt összegyűjtött képanyagot a felhasználók szabadon használhatják tanuláshoz, ismeretszerzéshez, vagy akár szórakozáshoz. A haszonszerzési célú felhasználáshoz azonban az őrzőkönyvtár engedélyét kell kérni.

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)
Magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok gyűjtőhelye. A fellelhető dokumentumok száma meghaladja a 16 000-et, melyek elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is). Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum)
Gyűjti az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait. Továbbá befogad helyi audiovizuális tartalmakat is a kulturális örökség részeként.

SOMMA
A Somogyi-könyvtár állományában lévő, időszaki kiadványokban megjelent, művészeti témájú cikkek adatbázisa.

Vizuális Történeti Archívum (USC SOÁ Alapítvány)
Az archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nemcsak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is. A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

Web Gallery of Art
Virtuális múzeum és kereshető adatbázis az európai festészetről és szobrászatról, a 12-19. századig.

YUHAR – Jugoszláviai Magyar Archívum
Folyamatosan bővülő, hetente két alkalommal frissülő kulturális és közéleti adatbázis, amely ma már a feledés homályába vesző hang- és képanyagokat, írásokat tesz közkinccsé.